Khalifah-Khalifah yang Benar.

Syukur pada Allah S.W.T kerana dengan kuasaNya, Islam masih kukuh di dunia kerana disambung oleh 4 orang khalifah yang di janjikan syurga walaupun selepas kematian Rasullullah S.A.W yang tersayang. Mereka ialah Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, Khalifah Umar al-Khattab, Khalifah Uthman Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib. Merekalah yang berjaya mengekalkan lagi pemerintahan Islam setelah retak akibat tindakan orang munafik! Mereka juga yang banyak memperbaharui dunia Islam dari segi ketenteraan, pendidikan, politik dan sebagainya.Nasyid dari Far-East. Layan :)